Busca entre los contenidos de nuestro sitio web.
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

Vår programvare gir service- og ettermarkedsavdelingen ved OXZO mulighet til å kontrollere og overvåke prosessene knyttet til oksygen- og luftproduksjonen som finner sted i hvert enkelt system.

I tillegg registrerer det alle variablene som påvirker driften av Oxymars anlegg og kan dermed levere online servicebistand til kunder 24 timer i døgnet.

Hovedtrekkene

  • Kontroll og funksjonalitet

    Systemet gir god oversikt og kontroll på alle system og nøkkeldata.

  • Visning av kritiske parametre

    Operatørene kan registrere oksygennivået i forskjellige deler av modulen i sanntid.

  • Fjernstøtte

    Kontrollrommet sørger for online overvåkning, fjernkontroll av systemene, kalibrering av indikatorer for forhåndsdefinerte alarmer, fjernoppgraderinger, fjernstøtte til brukeren, fjernvedlikehold når det er mulig osv.

Software Oxymar®

PROGRAMVARE FOR OPTIMALISERING AV PRODUKSJONEN

Programvaren gir våre kunder tilgang til informasjon om driften av OXYMAR®-systemet, slik som oksygenforbruk per dag, oksygennivå gjennom hele perioden, tabell over oksygennivåer og andre viktige variabler.

Driftsinformasjon i sanntid

Månedlig dataoversikt

I sin tur lar dette verktøyet oss foreta en månedlig og historisk oppsummering av de viktigste dataene for OXYMAR®-systemene. Enhetene overfører periodisk data fra kontrollsystemet til serverne ved hjelp av en dedikert kommunikasjonsløsning via mobilnettet eller satellittsamband.

Relaterte produkter