Busca entre los contenidos de nuestro sitio web.
[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]

INSTALLASJON OG MONTERING

Vårt installasjons- og monteringspersonell tar seg av installasjon og oppstart av komponentene og systemene ute på oppdrettsanlegg.

Installasjon består typisk i å levere og montere oksygenproduksjon med forsyningsslanger og koblinger til oksygendiffusorene – for å forsyne merdene og/eller karene. Dette inkluderer oppsett av sensorer for avlesning av oksygennivå som informerer PLS’ene som igjen styrer hele anlegget.

KONTROLL, INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

Vi utfører kontroll, inspeksjon og forebyggende vedlikehold på hele anlegget bestående av oksygengeneratorer, oksygendiffusorer, samt sensorene som styrer hele anlegget.

KONTROLLROM, OPTIMALISERING AV PRODUKSJONEN

Dette nyutviklede verktøyet gir OXZOs service- og ettermarkedsavdeling mulighet til å kontrollere og overvåke prosessene knyttet til produksjonen av oksygen og luft i hvert enkelt system.

Kontrollrommet registrerer også alle variablene som påvirker driften av OXZO sine produkter, og muliggjør online servicebistand 24 timer i døgnet.

Programvaren gjør at våre kunder har full oversikt over de produkter vi har levert. Her får man innsikt i vital driftsinformasjon, slik som daglig oksygenforbruk, oksygennivå på forskjellige steder og andre viktige variabler.

Statistikk og analyser kan hentes ut fortløpende og gi historiske oversikter. Hver enhet sender kontinuerlig data fra sitt kontrollsystem til serverne via 3G mobildekning.

Tjenester

OXZOs tekniske team er utdannet og spesialisert i bruk og vedlikehold av våre systemer. Deres faglige tyngde og utstrakte kunnskap om hvert anlegg gjør at vi kan tilby skreddersydd brukerservice og driftssikre løsninger.

I produksjonsfasen kan vi analysere informasjon, sammenligne med produksjonsresultatene og bistå oppdretter for mest mulig effektiv bruk av oksygen i merdene.

Vi er alltid til stede og våre teknikere er tilgjengelige 24 timer i døgnet.

24/7 service

Kontakt oss